?

Log in

No account? Create an account
homepage of the brave

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> previous 10 entries
> next 10 entries

March 30th, 2009


04:58 pm - užteks.
(Leave a comment)

March 17th, 2009


01:15 pm - thursday's child has far to go
1. žodis pirmas prasideda raide pi
braškė - bra,
o varlė - var

2. Monday's child is fair of face.
Tuesday's child is full of grace.
Wednesday's child is full of woe.
Thursday's child has far to go.
Friday's child is loving and giving.
Saturday's child works hard for a living,
But the child who is born on the Sabbath Day
Is bonny and blithe and good and gay.
Current Mood: anxiousanxious
Current Music: david bowie - thursday's child

(4 comments | Leave a comment)

February 18th, 2009


04:44 pm - naminis kosmosas
namie ant lubų atsirado kosmosas:tokio gėrio aš norėjau nuo 1997-ųjų, kai vieno masinio renginio metu gyvenau Rhode Island studentų bendrabučio kambarėlyje. pirmą vakarą išjungus šviesą nesupratau, kas atsitiko ir kodėl švyti lubos.
taip krykštavau dėl tų žvaigždučių ir norėjau tokių grįžus į Lietuvą, kad priprašiau savo kambariokės Melanie man jų atsiųsti, kartu su įmantrios formos maudomuku, kokių tuo laiku pas mus irgi nebuvo.
Melanie juokėsi. gavo fosforinių žvaigždučių ir maudomuką, sudėjo į žvaigždėtą popierių ir išsiuntė Kaunan. mane pasiekė tik didžiulis žvaigždėtas tučias vokas. kažkas (Kauno?) pašte iškraustė mano lauktuves.
kitų žvaigždučių laukiau 12 metų , ir pagaliau jos virš mano galvos.
svajonės pildosi


Current Music: beth gibbons & rustin man Show

(9 comments | Leave a comment)

January 5th, 2009


10:12 pm - mėlyni siūlai


M. - po šešių mėnesių visi žmonės taps žmonėm vorais
aš - bet aš nenoriu tapti žmogum voru
M. - tu nenori būti žmogum voru?
nenori ropoti per lubas?
nei šokinėt iš aukštai?
nei šaudyt mėlynais siūlais?
nenori???
aš - dar pagalvosiu. dėl mėlynų siūlų


(2 comments | Leave a comment)

December 19th, 2008


02:40 pm
tasmad asaktah satatam

karyam karma samacara

asakto hy acaran karma

param apnoti purushah

(Leave a comment)

December 15th, 2008


11:51 am
atrodo, prieš šimtus savaičių vyko šis pokalbis: žurnalistė iš Švedijos atvažiavo rašyti apie planuojamą abortų draudimą Lietuvoj.
aplinkiniais keliais mes buvom kažkiek susiję, bet pokalbis įvyko netikėtai, vieną vakarą Skalvijoje, man kabinant plakatus TKKF'ui. ji bandė nusipirkti bilietą į kiną, ir prašė manęs pagelbėt joms su kasinininke suprasti viena kitą.

filmas, deja, tuo metu buvo rodomas rusų kalba be jokių angliškų titrų (Naujasis Rusijos kinas, atrodo), tokiu būdu mes nusprendėm išgerti arbatos, ir aš turėjau tapti paprasto žmogaus nuomone jos straipsnyje. po to prisidėjo dar vienas paprastas žmogus - Tadas, kurio nuomonė buvo per daug panaši į mano.  :)

straipsnis išėjo prieš porą savaičių Švedijoje. online - čia. aišku, švediškai.

jie nupaišė Europos žemėlapį pgl abortų draudimus; kiečiausias draudimas - raudonas (Lichtenšteinas :-O), liberaliausia - žalia:Tadas niūriai paprognozavo tada: daugėja ekonominių problemų - niekas nebeturės laiko apie šitą klausimą diskutuot. ir bijau, kad į valdžią atėję konservatoriai tyliai priims šitą įstatymą.

(6 comments | Leave a comment)

December 10th, 2008


08:22 pm - ankstyvo rudens haiku
debesėliai papsi
kaip iš Gendalfo pypkės
ar čia tas vakaras, kai nenujauti, kad viskas tik prasideda?

(Leave a comment)

12:12 pm - pribuvėja
sapne netikėtai tapau pribuvėja. jaučiausi labai svarbi ir rami.
paskui pakilo vanduo jūroje ir viską nuplovė.
Current Music: ar besusitiksim tada, po kiek laiko, mano angele?

(Leave a comment)

December 1st, 2008


05:29 pm - kvepia industriniu pavasariu

sometimes you live to endure
sometimes you live to endure to live
T, 2004 03 08neprisimenu lapkričio
laikas trūkčioja
tokia tad diagnozė

Current Music: Kid Loco II

(2 comments | Leave a comment)

November 27th, 2008


02:17 pm - čiupt už vadžių..Sisyphus, I. I cling to my rock, you don't have to chain me. Stand back! I roll it up-up. And... down we go. I knew that would happen. See, I'm on my feet again. See, I'm starting to roll it up again. Don't try to talk me out of it. Nothing, nothing could tear me away from this rock.

Susan SontagCurrent Mood: coldcold

(Leave a comment)

> previous 10 entries
> next 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com