?

Log in

No account? Create an account
May 24th, 2011 - homepage of the brave

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

May 24th, 2011


10:03 am - Urugvajus
sapnavau du sniego žmones, vyrą ir moterį. stovėjo skirtingose kelio pusėse ir liūdnai vienas į kitą žiūrėjo.
dar sapnavau ugningą urugvajietį, kuriam šokant dangus Urugvajaus pusėje raibuliuodavo ir atspindėdavo kalnus.
aš tik gaudžiau kvapą - "tai dėl kalnų, jūs pažiūrėkit, į dangų, Urugvajus va ten, už tos jūros", ir rodydavau kažkur į Tailando pusę.
Current Music: bowie - bring me the disco king

(Leave a comment)


Previous Day [Archive] Next Day

> Go to Top
LiveJournal.com